Barburi

Barburi, Hatay/Antakya’ya özgü, antik çağlardan bugüne kadar gelen bir üzüm çeşididir.
Günümüzde çok az sayıda; sadece dağlık ve izole bölgelerde üremeye devam etmektedir. Antioche Şarapçılık olarak gerçek coğrafi özelliği olan ve unutulmaya yüz tutmuş Barburi üzümünü bulup 2009’dan bu yana bağlarımızda geliştirerek tekrar hayata geçirdik.
Amacımız Barburi üzümüne kendi karakterini en iyi yansıtabilecek şarabı üretmektir.
Ticari amaçlı olarak ilk şişeleme Antioche Barburi 2016 olarak yapılmıştır ve bağlarımızdaki Barburi üzümlerinden elde edilmiştir.